De Rechtbank Noord-Holland heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot vervanging van de puien van de appartementen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid.

Niet betwist is dat eiseres tijdig, binnen een maand na kennisneming van het besluit van 11 maart 2019, het onderhavige verzoek heeft ingediend, zodat zij ten aanzien van dat besluit ontvankelijk is in haar verzoek ex artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij dit oordeel is van belang, dat uitdrukkelijk op de vergadering van 11 maart 2019 door de VvE is afgesproken, zoals ook in de notulen vermeld: dat de datum van het uitbrengen van de notulen als ingangsdatum zal fungeren van de 1 maand termijn, waarin een lid eventueel bezwaar kan indienen bij de kantonrechter tegen het besluit.

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De rechter oordeelt als volgt.

Eiseres voert aan dat het door de VvE genomen besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, wat betreft de inhoud van het besluit.

Met name is hierbij van belang de vraag of de VvE bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen (art. 5:130 lid 1 BW juncto art. 2:15 lid 1 sub b BW).

In dit verband wordt het volgende overwogen.

Volgens eiseres is het kozijn van de schuifpui nog goed, zodat deze niet vervangen behoeft te worden.

Uit het inspectierapport van deskundige, dat door de VvE is overgelegd, blijkt onder meer dat de conditie van het kozijn of de schuifpui slecht is, dat de aluminium schuifpui ernstige gebreken vertoont en de staat van het kozijn ernstig is gedateerd.

De slecht geïsoleerde aluminium profielen vormen volgens de deskundige een koudebrug tussen binnen- en buitenzijde van het appartement wat condensvorming kan veroorzaken met als gevolg schade en schimmelvorming. Ook de afwatering van het kozijn is minimaal waardoor lekwater in de kozijnsponning slecht afgevoerd kan worden.

Het advies van de deskundige luidt daarom: “Vervanging van het kozijn lijkt de beste optie in dit geval. Alleen door middel van vervanging kan de detaillering wat betreft aansluiting van het kozijn op een degelijke manier aangepast worden. Door middel van vervanging van kozijn/schuifpui zal de conditie er van kunnen worden geüpraded van huidig slecht naar toekomstig goed/uitstekend”.

Het advies van deze deskundige is niet gemotiveerd betwist door eiseres door bijvoorbeeld een contraexpertise. Daarmee staat vast dat vervanging van de puien de beste optie is.

Eiseres heeft voorts gesteld, dat de puien gefaseerd vervangen zouden kunnen worden, zodat deze uit de reserves van de VvE bekostigd kunnen worden.

Op de zitting heeft de VvE onderbouwd gesteld dat de VvE hiervoor bewust niet heeft gekozen in verband met:

  1. de overlast voor de leden/bewoners gedurende een langere periode; bij vervanging ineens
    is de overlast beperkt tot zes à acht weken;
  2. door vervanging ineens is er de garantie dat dezelfde puien geleverd kunnen worden voor
    alle appartementen, welke garantie er niet is bij een gefaseerde uitvoering;
  3. bij gefaseerde uitvoering zouden slechts zeven puien per jaar kunnen worden vervangen
    vanuit de reserves van de VvE, terwijl voor de drie gebouwen in totaal gaat om 63 puien;
  4. de slechte staat van de huidige puien / kozijnen maakt vervanging ineens noodzakelijk.

Gelet op het voor overwogene, heeft de VvE daarom in redelijkheid kunnen kiezen voor vervanging ineens.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.