Van onze advocaat VvE: Wij komen als VvE advocaat vaak tegen dat een VvE die VR ketels wil vervangen door HR-ketels, tegen het probleem aan loopt dat de rookgasafvoer prive is en het de vraag is of de VvE de eigenaar kan verplichten deze te vervangen met een andere afvoer die nodig is voor een HR-ketel.

Een recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 18 augustus 2016 is in dit kader interessant. Zelfde casus: VvE wil over op HR-ketels en de afvoer, die prive is, moet worden vervangen. Vraag is of vervangende machtiging kan worden gevraagd voor de vervanging van een prive-gedeelte. Het Hof heeft een uitgebreide redenering, waaruit de volgende gedeelten worden belicht door onze advocaat VvE:

“Gelet op zowel het feit van algemene bekendheid dat een verouderde, slechte of lekkende afvoer van een CV-ketel gevaarzettend kan zijn als het gegeven dat er meerdere rookgasafvoerkanalen per schacht zijn en er diverse rookgasafvoerkanalen zijn die kennelijk aan vervanging toe zijn in verband met gruisvorming, is naar het oordeel van het hof de noodzaak om alle rookgasafvoerkanalen (al dan niet preventief) op betrekkelijk korte termijn te vervangen (zoals inmiddels is gebeurd), alsmede om deze vervanging centraal te regelen, in voldoende mate gegeven

Het hof concludeert op grond van al het bovenstaande dat de weigering van [geïntimeerde] van zijn medewerking, mede in aanmerking genomen het gerechtvaardigde belang van de VvE bij een vervangende machtiging om het privé-gedeelte van [geïntimeerde] te betreden teneinde aldaar werkzaamheden aan het rookgasafvoerkanaal te laten verrichten, door het hof wordt geoordeeld als te zijn gedaan zonder redelijke grond.”

Op grond hiervan kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het vragen van vervangende machtiging voor zaken in príve-gedeelten mogelijk is als dit ook het algemeen belang van de VvE raakt. Bel onze advocaat VvE als u hierover vragen heeft: 020-7400521.