De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over het lidmaatschap van een VvE en over de verplichting om gemeenschappelijke kosten te betalen.

Als iemand een appartement heeft, is hij niet gewoon eigenaar van een huis, maar van een appartementsrecht.

Een appartement is deel van een complex, in dit geval een groep boven- en benedenwoningen.

De eigenaren van die woningen zijn samen eigenaar van het hele complex, en ieder van hen heeft het gebruiksrecht voor zijn eigen woonruimte.

De eigenaren vormen samen een vereniging van eigenaars (afgekort: een VvE).

Zij moeten samen de gemeenschappelijke kosten dragen.

Ieder appartementencomplex heeft een splitsingsakte, die bepaalt welke kosten dat zijn.

Gewoonlijk is in ieder geval het dak gemeenschappelijk en ook de fundering en dergelijke.

Anders zouden de bewoners van de onderste woning alleen moeten opdraaien voor het onderhoud van de fundering, en die van de bovenste woning voor het onderhoud van het dak.

Van een VvE kun je niet zomaar lid worden, en je kunt je lidmaatschap ook niet opzeggen.

Als je eigenaar wordt van een appartement, word je automatisch lid van de VvE.

Dat is ook de enige manier om lid te worden.

De enige manier om eruit te stappen, is als je niet langer eigenaar bent van het appartement.

Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

De rechter oordeelt als volgt.

Appartementen zijn gewoonlijk, net als bij gedaagde, zelfstandige woningen met een eigen voordeur, keuken, douche en WC.

Of iets een appartement is, wordt niet bepaald door hoe het eruit ziet, maar door hoe de dingen juridisch geregeld zijn.

In dit geval blijkt dat uit de leveringsakte waarmee gedaagde in 1980 eigenaar is geworden van zijn woning.

Daarin staat dat hij eigenaar is geworden van een appartementsrecht.

Hij is dus in 1980 automatisch ook lid geworden van de VvE waartoe dat appartementsrecht behoort, en dat is hij nog steeds.

Hij schrijft dat de VvE toen slapend was. Dan heeft hij er waarschijnlijk toen niet veel van gemerkt, maar hij is er toch lid van. Hij schrijft dat dat niet zo is, omdat hij een eigen keuken, badkamer en dergelijke heeft, maar dat is dus een misverstand.

Het bedrag dat de VvE van gedaagde vordert bestaat uit maandelijkse voorschotten.

Omdat hij eigenaar is van een appartementsrecht, moet hij meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten.

De VvE berekent daarvoor een maandelijks voorschot. Dat gaat meestal zo. Gedaagde heeft die voorschotten al jaren niet betaald, omdat hij dacht dat hij dat niet hoefde te doen. Daarin heeft hij zich vergist. Daardoor zijn ze nu opgelopen tot een heel hoog bedrag. Dat zal hij nu dus alsnog moeten betalen, met de rente daarover zoals de VvE die berekend heeft.

De VvE heeft incassokosten gemaakt. Daarvoor geldt het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 2012, omdat de achterstand kennelijk is ontstaan na 1 juli 2012.

De VvE heeft gedaagde op 12 maart 2019 een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van de wet.

Het bedrag klopt ook met het tarief van het besluit.

Daarom zal gedaagde dat bedrag, € 744,15, aan de VvE moeten betalen als vergoeding van haar incassokosten.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.