Van onze advocaat VvE: een lid van een VvE wilde zijn appartement verkopen en de notaris ontdekte dat er nog twee oude beslagen van de VvE op het appartement rustten van vorderingen die dit lid allang had voldaan. De advocaat vraagt om vervangende toestemming om de beslagen te mogen opheffen, maar de Kantonrechter wijst dit af:

‘Op de voet van artikel 5:121 BW is bepaald dat een appartementseigenaar met betrekking tot bepaalde handelingen waarvoor hij toestemming/medewerking behoeft van een of meer appartementseigenaren, en een dergelijke toestemming/medewerking niet wordt verleend, om een vervangende machtiging van de kantonrechter kan worden verzocht.

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer naar het oordeel van een of meer eigenaren, nieuwe werken of installaties moeten worden aangebracht. Naar het oordeel van de kantonrechter biedt de wet geen aanknopingspunten om aan te nemen dat het onderhavige verzoek tot doorhaling van conservatoire beslagen ook onder artikel 5:121 BW valt. Dit geldt te meer nu voor een dergelijk verzoek een specifieke procedure is opgenomen in de wet. Voorgaande leidt tot afwijzing van het onderhavige verzoek.’

De verkeerde weg dus gekozen door de advocaat. Onze advocaat VvE kan u helpen met de juiste weg in de VvE-regelgeving.

Bel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel hier uw vraag.