De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE tot verwijdering van zonpanelen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid.

Deze procedure gaat over vakantiehuisjes in een bungalowpark. Het park bestaat uit 35 luxe recreatiewoningen.

Voor het beheer van het park en de gemeenschappelijke eigendommen en voorzieningen is een vereniging opgericht.

Dat is geen vereniging van eigenaars van appartementsrechten, die geregeld is in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), maar een ‘gewone’ vereniging, waarvoor de algemene regels gelden van boek 2 BW.

Besluiten van de een vereniging kunnen vernietigd worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De maatstaf is in dit geval: heeft de algemene ledenvergadering (ALV) in redelijkheid kunnen komen tot het besluit om de regels te handhaven en de verwijdering van de zonpanelen te gebieden?

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De rechter oordeelt als volgt.

De advocaat van eiser stelt eerste reden dat het lid van de vereniging helemaal geen toestemming nodig had om zonnepanelen te plaatsen, omdat dat geen wijziging is van het landschappelijk of architectonisch uiterlijk van het park.

Volgens hem zijn de zonnepanelen bij zijn huisje niet of nauwelijks zichtbaar.

De eiser vindt dat het bestuur niet eenzijdig kan bepalen of het landschappelijk of architectonisch uiterlijk is gewijzigd.

Maar in dit geval is het ook niet het bestuur, maar de Alv die goedkeuring noodzakelijk vond.

De tweede reden van eiser is, dat er niet wordt opgetreden tegen schotelantennes, schoorsteenpijpen, deuren in afwijkende kleuren en beplantingen in strijd met de regels.

Dat gaat niet op. Het staat de Alv van de vereniging vrij om te besluiten dat zij het één wel storend genoeg vindt om tegen op te treden en het ander niet.

Eiser vindt zijn zonnepanelen minder storend dan die andere dingen, maar over dat soort afwegingen kan meestal verschillend gedacht worden. Eiser heeft niet uitgelegd waarom hij vindt dat de vereniging in redelijkheid niet tot deze afweging heeft kunnen komen.

Het volgende argument is dat eiser de panelen mocht plaatsen, omdat er geen verbod op zonnepanelen is.

Daar hoeft niet veel over gezegd te worden. De erfdienstbaarheidsbepalingen in de leveringsakte bevatten een verbod op iedere wijziging in het uiterlijk, behalve als daar toestemming voor gegeven is.

Voor de zonnepanelen is geen toestemming gegeven; dan zijn zij dus verboden.

En datzelfde geldt voor het argument dat de Alv geen weigeringsbesluit genomen had, en voor het argument dat het handhavingsbesluit niet is uitgevoerd, omdat eiser nooit een sommatie heeft gekregen.

Dat hoefde ook niet: de Alv heeft geen toestemming gegeven, en dan mocht eiser de panelen dus niet plaatsen.

En of hij wel of niet een sommatie ontvangen heeft, is niet zo relevant, want hij stelt niet dat hij niet van het besluit op de hoogte was. Als hij wist dat de vereniging zo besloten had, is het een beetje merkwaardig om op een sommatie te gaan zitten wachten.

Een laatste argument is dat het plaatsen van zonnepanelen past bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heeft eiser gelijk in, maar de erfdienstbaarheidsbepalingen regelen niet dat het verbod op wijzigingen in dat geval niet geldt. Dat is dus niet relevant.

De conclusie: de vereniging heeft op de Alv in redelijkheid kunnen komen tot het besluit om de regels te handhaven. Er is geen grond om die besluiten te vernietigen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.