De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand was gekomen.

Verzoekster en de VvE verschillen van mening over de vraag of er in de vergadering van de VvE van 30 januari 2019 een besluit is genomen waarvan verzoekster aan de kantonrechter de vernietiging kan vragen op grond van artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Volgens verzoekster heeft de vergadering van de VvE op 30 januari 2019 het besluit genomen dat de verwarming in het complex uitgeschakeld blijft tussen 23:00 en 7:00 uur.

Dit besluit moet tevens worden gelezen als een weigering van de VvE om individuele warmtemeters toe te passen, zo stelt de advocaat van verzoekster.

De VvE betoogt echter dat er op 30 januari 2019 geen besluit is genomen maar slechts een peiling is gehouden over de vraag of onder de leden van de VvE behoefte bestaat aan nachtelijke verwarming.

VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

De rechter oordeelt als volgt.

De kantonrechter oordeelt dat het door verzoekster genoemde besluit om de verwarming in de nachtelijke uren uitgeschakeld te laten, er niet is.

Het nemen van een dergelijk besluit stond niet op de agenda en het is ook niet vastgelegd in de notulen van de vergadering.

De gehouden peiling is geen besluit want het is niet op rechtsgevolg gericht.

De peiling heeft immers geen verandering in de rechtstoestand bewerkstelligd.

De tijdens de mondelinge behandeling naar voren gebrachte stelling van verzoekster dat het niet honoreren van een verzoek ook een besluit is, treft geen doel.

Een appartementseigenaar kan wel vragen om een besluit te nemen, maar daarvoor is dit niet de juiste procedure.

De redenering van verzoekster dat de wens om individuele warmtemeters te plaatsen is gekoppeld aan haar verzoek de verwarming aan te zetten in de nachtelijke uren, en dat de vergadering van de VvE daar dus ook afwijzend op heeft beslist, gaat niet op.

Dit punt stond niet op de agenda en bovendien blijkt uit de notulen van de vergadering dat de discussie over plaatsing van warmtemeters wordt geparkeerd zolang daarover een gerechtelijke procedure loopt.

Omdat er geen besluit is genomen door de VvE komt de kantonrechter niet toe aan een beoordeling van de door verzoekster naar voren gebrachte verwachtingen en de vraag of het al dan niet redelijk is dat de verwarming ’s nachts uitstaat.

Aan partijen wordt meegegeven dat de wensen van verzoekster bij het onderzoek naar de verduurzaming van het appartementencomplex meegenomen kunnen worden en dat verzoekster daar mogelijk een actieve bijdrage aan kan leveren.

In een appartementencomplex moeten de eigenaren van de appartementen dit soort zaken immers samen regelen.

Het verzoek van verzoekster is niet toewijsbaar.

De VvE heeft in deze procedure gelijk gekregen.

Daarom moet verzoekster de proceskosten betalen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.