Onze advocaat VVE hoort vaak dat een wijziging van de splitsingsakte nodig is voor een op- of aanbouw. Dat is echter niet altijd nodig. Uit onderstaand arrest blijkt immers dat als de aan- of opbouw binnen de grenzen van het privé gedeelte blijft, een wijziging van de splitsingsakte niet noodzakelijk is.

Het arrest waaruit dit blijkt is van het Hof Amsterdam van 15 november 2007. Het ging om een serre die in een tuin zou worden gebouwd. De VVE was van mening dat een wijziging van de splitsingsakte nodig was, maar het Hof zag dat anders:

‘Het hof stelt vast dat de onderhavige serre geheel in de aan de woning grenzende tuin komt te staan. Aangezien de tuin reeds behoort tot de privé-gedeelten van [A] c.s., leidt het plaatsen van de serre niet tot een verandering in de begrenzing van de privé-gedeelten. Van een wijziging van de goederenrechtelijke situatie is dus geen sprake. Anders dan de VvE lijkt te betogen, treedt een dergelijke wijziging niet op doordat de achtergevel van het gebouw – krachtens artikel 9 lid 1 van het toepasselijke modelreglement behorend tot de gemeenschappelijke gedeelten – ter plaatse van de serre wordt doorgebroken. De omstandigheid dat (onder meer) de twee zijmuren, de achtergevel, het dak en de fundering van de te bouwen serre ingevolge artikel 9 lid 1 van het modelreglement tot de gemeenschappelijke gedeelten zullen gaan behoren, brengt evenmin een wijziging van de goederenrechtelijke situatie mee. Nu het plaatsen van de serre geen gevolgen heeft voor de goederenrechtelijke situatie, is wijziging van de splitsingsakte niet vereist.’

Uit dit arrest blijkt dus dat een wijziging van de splitsingsakte niet nodig is als de aan- of opbouw op het privé gedeelte wordt gebouwd. Bel onze advocaat VVE als u hierover vragen heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.